Jótállás

A jótállás a PTK 248 $ alapján a szerződés illetve a jogszabály alapján terheli a szolgáltatót, mely felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak.
A jótállási határidőn belül a fogyasztó a lentebb részletezett PTK-ban meghatározott szavatossági jogokkal élhet:
A 72 órás cseregaranciával élhet a Vevő, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vevőt terheli. A Vevő továbbá akkor sem élhet garanciális igényeinek érvényesítésével, ha a meghibásodás a nem szakszerű beüzemelés miatt keletkezett. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30) GKM jogszabályban foglaltak az érvényesek.

A PTK 305-318 § alapján szolgáltató szavatossággal tartozik. Hibás teljesítés esetén a jogosult elsősorban - választása szerinte - kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást illetve a kicserélést nem vállalta, vagy nem tud eleget tenni a jogosult megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben a kötelezett határidőre nem vállalja a kijavítást, vagy nem végzi el, úgy a jogosult a hibát a kötelezett költéségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.
Jogosult a választott szavatossági jogával másikra térhet át, kár megtérítése mellett.


Garancia érvényesítése

A garancia érvényesítése budapesti irodánkban - 1071 Budapest, Peterdy u. 33. IV/2. szám alatt. - történik H-P: 8 - 18 óráig. Ez alól kivételt képeznek a külön garancialevéllel rendelkező termékek melyeket a vásárláskor kapott listán található szakszervizek javítják. A behozott termékeket minden esetben bevizsgáljuk. Külsérelmi nyom esetén, illetve a nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodás esetén a garancia érvényét veszti.
Mielőtt a terméket behozná irodánkba, kérjük, telefonon egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal.Tel.: 06-20-51-51-150


A garancia érvényesítéséhez minden esetben hozza magával:
  • eredeti csomagolást